Concierto en Espai Tònic – La Bisbal d’Empordà

Què són els Veda?

Els Veda són el conjunt de textos sagrats dels indoaris. També és el que actualment considerem com a sànscrit arcaic. Hi han estudis que daten la composició d’aquests himnes a 2500 a.C i d’altres a 1500 a.C, aquest període però, ja ens ajuda a situar-nos en un temps d’abans de l’escriptura.

Veda prové de l’arrel √ vid , que significa “coneixement”. El cant Vèdic és per tant resultat de la necessitat de transmetre aquest coneixement de manera oral. La recitació d’aquests himnes adquireix un caràcter musical ja que la pròpia llengua Vèdica es caracteritza per constar d’accent cromàtic indicat fins i tot gràficament en els textos posteriors fixats per escrit.

Recitar aquest coneixement de manera cantada era l’eina que facilitava als estudiosos, el memoritzar les escriptures de manera fidedigna. Es cantava i es segueix cantant fins als nostres dies utilitzant tres tons o accents bàsics: udātta “alt o agut” anudātta “baix o greu” svarita “circumflex o mitjà” que permeten la seva recitació de manera fluida i circular.

La pròpia tradició vèdica considera que aquests textos son śruti “escoltats”, es a dir no composats per la ment ni per esforç humà i que originàriament van ser rebuts per els ṛṣi “savis clarividents” que en estat de meditació, i degut a la seva puresa espiritual, van poder escoltar aquest coneixement provinent de la seva veu interior a la que van nombrar divina mare vāk

“paraula o veu”. Considerada per a moltes tradicions, la mare del univers, qui a traves del poder del so creatiu de la seva veu, donà forma i modelà l’univers.

Veiem un paral·lelisme amb altres tradicions que posen èmfasi en la importància i la sacralitat de la paraula ( p. ex: en l’evangeli de Joan es diu “en el principi era la paraula / la paraula estava amb Deu / i Deu era la paraula” )

Explica la tradició, que el savi Vyāsa (aquell qui que va compilar el Mahābhārata, on es troba inclosa la bhagavad-gītā) va dividir el Yajurveda, (el Veda original) en 4 parts per a facilitar-ne el seu entendiment, quedant-ne el Rgveda: himnes a ser cantats per els sacerdots oferents, sāmaveda: cants per els actes de sacrifici, yajurveda: fórmules sacrificials i atharvaveda: himnes per al ritual domèstic, algun dels quals Namaskar ens presentará en el concert.